CHO THUÊ XE DU LỊCH 4 - 7 - 16 - 29 chỗ

Công ty Du lịch Hải Phong cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch chất lượng cao 4 - 7 - 16 - 29 chỗ

( Xin chọn Download File ?? xem bảng giá thuê xe )

Giá đã bao gồm: tài xế, xăng dầu, phí cầu đường, giá có thể thay đổi theo thời điểm

Không bao gồm : VAT, ăn nghỉ của tài xế


Tin tức, hình ảnh liên quan

Trao đổi trực tuyến: