Cao Hùng

Thời gian: 6 ngày, 5 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 27,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành chiều mùng 2 tết Canh Tý 2020 - 26/01/2020


Buji Khalifa

Thời gian: 5 ngày, 4 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 38,890,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành mùng 1 Tết 2020


Tokyo

Thời gian: 6 ngày, 5 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 52,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành tối mùng 1 Canh Tý 2020 - 05/01/2020


Đại Nhĩ Sơn

Thời gian: 5 ngày, 4 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 29,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành tối mùng 3 tết Canh Tý - 27/01/2020


Brussels

Thời gian: 9 ngày, 8 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 77,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành mùng 1 tết 2020 - 25/01/2020


Thượng Hải

Thời gian: 4 ngày, 3 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 19,590,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành mùng 02 Tết - 26/01/2020


Tokyo

Thời gian: 7 ngày, 6 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 56,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành mùng 2 tết Canh Tý - 26/01/2020


Argentina

Thời gian: 12 ngày, 9 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 189,000,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành : Mùng 1 tết Canh Tý - 25/01/2020


Đức

Thời gian: 9 ngày, 8 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 79,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi Hành Mùng 1 tết Canh Tý 2020 - 25/01/2020


Abu Dhabi

Thời gian: 5 ngày, 4 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 37,860,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành Mùng 2 Tết Canh Tý 2020


Đảo Nami

Thời gian: 6 ngày, 5 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 29,990,000 VND

Hạng vé: KS 3 sao

Ghi chú: Khởi hành tối mùng 1 tết 2020 - 25/01/2020


Tokyo

Thời gian: 7 ngày, 6 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 53,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành Tối mùng 2 tết Canh Tý - 26/01/2020